Universeel woordenboek

 

CONIJ

 

conic/conique/conico/konisch

 

 

 

NEDERLANDS – KONISCH

 

CONIJ – PLATERLING

 

 

 

 

Een synthetische taal ter vereenvoudiging van de internationale communicatie voor iedereen

 

 

1. oplage 11.1.2011

© Konrad Weber, Gelterkinden

Vertaling: MC Krell, Maastricht

 

KONISCH

 

Voorwoord

 

Konisch is een nieuwe taal die als zeer eenvoudige en makkelijk leerbare tweede taal het Engelse zou kunnen vervangen. Als moedertaal is het Konisch vanwege zijn beperkte woordenschat en de minieme differentiatie niet geschikt.

De konische woorden zijn met opzet kort geformuleerd en zijn zonder moeite te spellen.

Het vocabulaire werd in de eerste plaats vanuit de drie meestgesproken talen afgeleid: Engels, Spaans en Frans; in de tweede plaats werd ook met het Russisch, Italiaans, Duits, Nederlands en Latijn rekening gehouden.

Zodoende zal het vocabulaire het grootste deel van de wereldbevolking bekend of vertrouwd voorkomen.  Maar ook diegene, die alle woorden vanaf het begin af aan moet leren, beheerst de kleine woordenschat en de logische simpele grammatica met weinig moeite en binnen de kortste termijn. Speciaal voor toeristen zal deze taal voor een eenvoudige en eenduidige communicatie behulpzam zijn.
Grammatica:

 

Het Konische is gebaseerd op het Latijnse alfabet zonder de letters k, q, w en y.   

Iedere letter wordt voor zichzelf staand en zoals in de Latijnse taal uitgesproken. De 'j' wordt als "sch" uitgesproken.

Diftongen evenals ä, ö en ü bestaan niet. Dubbele letters, hoofdletters komen niet voor.

De substantieven woorden niet verbogen, de genitief kan worden aangeduid met een "de", bij de datief en accusatief  staat een "a" (= een/op/aan) vooraan. De substantieven zijn zoals in het Engels onzijdig.

Bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden worden niet onderscheiden en staan altijd voor het zelfstandig naamwoord. De vergrotende trap wordt met „plus“, „max“, of „minus“, „max minus“ vooraf gevormd. Werkwoorden worden niet vervoegd, het persoonlijk voornaamwoord staat altijd vooraan, het kan ook het reflexieve "self" of een voornaamwoord uit een combinatie van datief en accusatief, worden ingevoegd.

Het werkwoord 'zijn' kan met "existe" worden benadrukt of gewoon, volgens Russische traditie worden weggelaten. Een beleefdheidsvorm bestaat niet.

 


Getallen:

 

0                                          nul

1                                          un

2                                          du

3                                          tre

4                                          cvart

5                                          pent

6                                          six

7                                          sep

8                                          oct

9                                          non

10                                       dec

100                                     zent

1000                                   mil

Optellingen worden aangepast.
Maanden en weekdagen zijn gewoon genummerd.

 

Persoonlijke voornaamwoorden:

                                            Nom.         Geval

ik                                         i                  me

jij                                        tu               te

hij/zij                                  el                ele

het                                      sing            a sing

wij                                       is                                mes

jullie                                   tus             tes

zij                                        els              eles

                                            sing            sings


Woordvormen:

 

Het vocabulaire bestaat uit stamwoorden (hier in het vet afgedrukt) die in het Nederlands meestal meerdere betekenissen hebben (normale type). Vanuit de stamwoorden kan men door het toevoegen van een achtervoegsel, bijbehorende werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, participia of samenstellingen vrij vormen.

Dit woordenboek bevat alle gangbare woorden en dus is de woordenschat van het Konische daarmee afgesloten. De schuingedrukte woorden zijn voorbeelden van derivaten.

 

Achter- en voorvoegsels:

-a                                        Werkwoord in verleden tijd

-e                                         Werkwoord in         tegenwoordige tijd

-ed                                      Voltooid deelwoord

-ant                                     Gerundium of         tegenwoordig deelwoord

-i                                          Adjektief

-sap                                    Wetenschap

-o                                        Werkwoord in futurum

-or                                       Nomen agentis

-s                                         Meervoud

-sing                                    Object voor de voltooing

                                            het bijhorend werkwoord

un-                                      Oppositie van adjectieven

Nederlands-Konisch

 

A

aangenaam                       comforti

aankomst                          ven

aantwoord                        idea

aanval                               ofend

aardappel                         vegiglob

aarde                                 ter

achter                                pasti

achterwaarts                    returi

adres                                  adres

afhankelijk                       drogi

afstand                              far

aftrekken                          minus

akker                                 ager

akkord                              acord

alcohol                              acvi drog

alleen                                 singuli

alles                                   toti

als                                       compari

alstublieft                         preg

ander                                 alter

angst                                  paur

annonce                            dir

antenne                             getsing

apotheker                          medezinsingor

apparaat                           majin

arm                                    arm

armoede                           pur

auto                                    auto

avondeten                         notjfud

azijn                                   azid

 

B

baas                                   jef

bakken                               hote

baten                                  utile

bed                                     lij

bedekken                           defende

bedoeling                           plan

bedreigenis                        paur

beeld                                  imaj

been                                   leg

begin                                  start

begrijpen                          comprende

begrip                                komprend

behoren                             poside

beker                                  dincsing

bekwaamheid                  capab

belangrijk                        importanti

belasten                             grave

belediging                          ofend

beneden                             basi

berg                                   mont

bericht                                nov

beroep                                rabot

bescherming                    defend

beslissing                          dezid

bestaan                              exist

bestellen                            ordere

beter                                   plus boni

bevel                                  order

bevestiging                       fix

bewegen                            move

bewijs                                prov

bewonderen                      admire

bezit                                   hav

bezitten                              poside

bier                                     farini drog

bij                                       a

bijna                                  plus minus

billijk                                 lexi

binnen                               enteri

blauw                                 blui

bleek                                  blondi

blijven                               reste

blik                                     pot

blind                                  unvidant

bloed                                  sang

bloem                                flor

boden                                 ter

boek                                   buc

boer                                    ageror

boom                                 arber

boos                                   mali

bord                                    plat

bos                                      vuds

bot                                      stic            

boven                                 alti

brief                                   leter

bril                                      glas

broek                                  legvest

broer                                   frater

broers en susters              fraters

brood                                 farin

bruin                                  bruni

bruut                                  mali

buiten                                exteri

buitenland                        alteri ter

bureau                               ofiz

bus                                      bus

 

C

christendom                     crist

comfort                             comfort

computer                           multor

conserveren                      resti acte

 

D

daad                                   act

daar                                   a alteri mest

daarnaast                         prei

dag                                     lux

dak                                     tect

dal                                      val

dank                                   graz

dankzij                              graz

dapperheid                       curaj

datum                                 tempmest

deel                                    part

denken                               since

denken                               since

departement                     part

deur                                    enter

diepte                                 bas

dier                                    animal

ding                                    sing

direkteur                            jef

divisie                                part

doden                                 morte

doel                                    vontsing

doen                                   acte

domheid                            stupid

donker                               notji

dood                                   mort

door                                   per

doorgang                           tunel

doorsnee                           interi

doos                                   pot

dorst                                   drincvont

draad                                 lin

draaien                             turne

drank                                 drinc

drift                                    od

drinken                              drince

droog                                 unakvi

drugs                                 drog

dus                                      so

duur                                   moneti

duur                                   paste

dwang                                must

 

E

eenvoudig                         isi

eenzam                               singuli

eer                                      honest

eerst                                   act un

ei                                         futuri pulet

eigendom                          posid

einde                                  limit

employé                             rabotor

en                                        et

energie                              fortsing

enkel                                  singuli

ernst                                   serios

eten                                    fude

explosie                             bum

extra                                  extra

 

F

familie                              famil

fiets                                    velo

film                                     movi imaj

fles                                      glaspot

fornuis                               cucsing

foto                                    imaj

fout                                    falji

fout                                     faljsing

fruit                                   frut

fysiek                                  fortsap

 

G

gaan                                   move

gas                                      aeri sing

gat                                      empt

gebed                                 preg

geboorte                           born

gebouw                              hus

gebruiken                          utile

gedachte                           sinc

geel                                    blondi

geheim                               secreti

geheugen                          hed

gehoor                               aud

geld                                    monet

geldig                                valui

gelijk                                  compari

geloof                                cred

geluk                                  boni cas

gemakkelijk                      comforti

geneeskunde                    medezin

genoeg                               enaf

gerecht                              lexsing

gereedschap                     rabotsing

geruis                                 audising

gesloten                             cludi

getal                                   numer

gevaar                               danjer

geval                                  kas

gevangen                          unliberi

gevecht                              militar

geven                                 done

gevoel                                sent

gevoelig                            sensi

geweld                                fort

gewicht                              grav

gewoon                              normali

gezang                               cant

gezondheid                       san

gift                                     don

glas                                    glas

god                                     god

goed                                   boni

goedheid                           bon

goedkoop                          unmoneti

golf                                    vag

gooi                                    put

goud                                   valumetal

graag                                 alegri

graan                                  farin

grappig                             alegri

gras                                    herb

grens                                   limit

groen                                 verdi

groente                               veg

groep                                  cumul

groet                                  salut

grond                                  fond

grootte                              grand

 

H

haar                                   hedvuds

haast                                  rapide

haat                                    od

half                                     un parted du

hallo                                   salut

hand                                   hand

handel                               dil

hardheid                           hard

hart                                    cor

hebben                               have         

heersen                              rexe

heet                                    hoti

hemd                                  corpvest

hemel                                 ziel

herinnering                        rest

het                                      sing

heten                                  nome

heugel                                lev

hier                                     a mest

hij                                       el

hitte                                    hot        

hoed                                   hedvest

hoek                                   pic

hoeveel                              cvod loti

hoeveelheid                      lot

hond                                   dog

honger                               fudvont

hoofd                                 hed

hoofdstad                          importantvil

hoog                                   alti

hoogte                               alt

hoop                                   esper

horen                                 aude

hotel                                   hotel

hout                                    vud

huilen                                crije

huis                                     hus

hulp                                    help

huren                                 lise

huwelijk                            mariaj

 

I

idee                                    idea

iedereen                            toti

iemand                               un hom

ijs                                        glaz

ik                                        i

in                                        en

individu                            singul

ingang                               enter

insect                                 insect

instrument                         sing

intelligentie                      sapsing

inwoner                              habitor

 

J

ja                                        si

jaar                                    an

jammer                               mali cas

jatten                                 unlexi teice

jeugd                                  unold

jij                                        tu

jong                                    unoldi

juist                                    lexi

jullie                                  tus

jurk                                    vest

 

K

kaart                                  plan

kaas                                    hardi lat

kapot                                 morti

kapot                                 morti

karakter                           tip

kat                                      cat

kennen                               sape

kennis                                sap

kennis                                sap

kerk                                    cristhus

keuken                               cuc

kilo                                     gravmeter

kind                                    cid

kip                                      pulet

klein                                   ungrand

kleur                                   luxform

klok                                    tempmajin

koe                                      lator

koek                                    sucari farin

koffie                                  bruni drinc

kogel                                  glob

koken                                 cuce

komen                                vene

komend                              futuri

koning                               rex

koop                                   dil

koord                                 lin

kopie                                  imit

kort                                    curt

kosten                                value

kou                                     fred

koud                                   fredi

kracht                                fort

krant                                  papermedium

krap                                    curti

krijgen                                gete

kring                                  zirc

kruid                                   herb

kruis                                  crux

kunst                                  imajsap, musicsap

kunststof                           plastic

kwaad                                mal

kwetsen                              axidente

 

L

laag                                    etaj

laat                                     fari

laatste                                max pasti

lachen                                alegre

land                                    ter

langzaam                          longi

laten                                   lete

leed                                     mal

leeftijd                               old

leer                                     julsing

leeuw                                 lion

leggen                                pute

legitimatie                        pasport/prov

lengte                                 long

lepel                                   drincsing

leraar                                 julor

leven                                  viv

lezen                                   buce

lichaam                             corp

licht                                    isi

licht                                    lux

lied                                      cant

liefde                                 lov

liggen                                lije

lijm                                    col

lijn                                      lin

links                                   left

liter                                    spazmeter

los                                       untenti

lucht                                   aer

 

M

maan                                 lun

maand                                luntemp

maar                                   senz alteri

maat                                  meter

maatstaf                           meter, compar

macht                                fort

maken                                acte

malen                                 imaje

man                                    man

materiaal                           sing

materie                              grav

medicament                      medezinsing

medium                             medium

meelproducten                 farinsing

meer                                  plus

melk                                   lat

menging                            mix

mengsel                             mix

mening                               cred

mens                                  hom

mensen                               homs

mes                                     partsing

met                                     con

metaal                               metal

meter                                  longmeter

meting                                meter

meubels                             putsing

middageten                       luxfud

middel                                medium

midden                               intersing

militairen                         militar

minder                              minus

moe                                     dormvonti

moed                                  curaj

moeder                              mama

moeilijk                             unisi

moeite                                problem

moeten                               muste

mogeljikheid                   posibil

mooi                                   beli

morgen                              lev

motor                                majin

muur                                  mur

muziek                              music

 


N

na                                       pasti

naakt                                  unvesti

naald                                 ungrandi stic

naam                                 nom

naast                                  sidi

nabijheid                          pre

nabootsen                         imite

nacht                                  notj

nat                                      acvai

natuur                               natur

nee                                      no

negatief                             minus

nemen                                teice

niet                                     no

niets                                    nul

nieuw                                 novi

nieuws                               nov

nodig hebben                   a hom importanti

nodig                                  importanti

nog                                     unpasted

nu                                       a temp

nut                                      util

 

O

oefening                            exer

of                                        alteri

olie                                     oil

omdat                                per

omhoog                             a alti

omlaag                              a basi

ondanks                             opositi

onder                                 a bas

onderstel                           putsing

ondertekening                  signum

ongeluk                             axident

ongeveer                           plus minus

ontbijt                                levfud

ontbreken                          empte

ontmoeten                         kruxe

ontvangen                        gete

ook                                     compari

oorzaak                             fond

op                                       a alt

opdracht                           order

open                                   operti

openheid                           apert

opgave                              dir

opgave                               problem

opgeven                             limite

opleten                               gard

opleten                              garde

oplossing                           idea

opslaan                             hede

opstaan                             leve

opstijgen                           alte

oranje                                oranji

ordening                           exact

orgaan                               part de corp

oud                                     oldi

over                                    resti

 

P

paard                                 caval

pagina                                part, paper

pan                                     pot

papier                                paper

paraplu                             defendsing

pauze                                 tempi empt

persoon                              hom

pijn                                     mal

plaats                                 mest

plafond                              defend

plakken                              kole

plan                                    plan

plant                                  veg

plek                                    mest

plezier                                alegr

plotseling                          unplaned

politie                                etati gard

politiek                              polit

positief                              plus

post                                    leterofiz

pot                                      pot

praten                                linge

precies                               exacti

president                            jef

prijs                                    valu

privé                                   posidi

problem                            problem  

protest                                oposit

punt                                    mest

 

R

raar                                    admiri

radio                                  audmajin

rail                                     trainrut

realiteit                             real

recept                                 order

rechts                                 dex

rechtvaardigheid            lexising

regel                                    lex

regen                                  aeri acva

regio                                  region

rekenen                              multe

religie                                godsap

rest                                     rest

restaurant                         fudhotel

reuk                                    aeri sent

richting                             dir

rijden                                 move

rijkdom                             ric

rivier                                 cur

rond                                   zirci

rood                                   rosi

rook                                   fum

rouw                                  trist

ruim                                    fari

ruimte                               spaz

ruust                                  silenz

ruzie                                   militar

 

S

samen                                kon

sap                                      drinc

schande                             jam

scheiden                            parte

scheikunde                        singsap

schepping                         creat

schijf                                  plat

schip                                  svimsing

school                                jul

schoonheid                       bel

schot                                  bum

schotel                               apertor

schreeuw                           crij

schrift                                scrib

schrijven                           scribe

schudden                           trembe

schuilplaats                      secret

schuld                                culp

seconde                             tempmeter

sigaret                               fumi drog

sinds                                   de

sinken                                base

sla                                       fredi veg

slaap                                  dorm

snel                                     rapidi

snelheid                             rapid

snijden                               parte

soep                                    acvai fud

som                                    ad

soort                                   form

spanning                           tent

spel                                     sport

spiegel                               imitor

spits                                    pic

sport                                  sport

staan                                  stande

staat                                   etat

stad                                    vil

staf                                     stic

stap                                    step

steen                                   petr

steken                                 stice

ster                                     star

stoel                                   sit

stof                                     vestsing

stoten                                 forte

straat                                 rut

straf                                    lexising

stroom                               cur

stroom                                part de corp a mov

studie                                 stud

succes                                sucses

suiker                                sucar

sympathiek                        comforti

 

T

taal                                     ling

tafel                                    putsing

tak                                      arm

te erg                                 to

te veel                                plus loti

tegendeel                          oposit

tegenover                          opositi

teken                                  signum

teleurstelling                   dezept

televisie                             vidmotor

terug                                  retur

terugkeer                          retur

tevreden                            acordi

thee                                    herbacva

thema                                sing

tijd                                      temp

tijdens                                a compari temp

toekomst                           futur

toestand                            exist

toeval                                 boni cas

toren                                  alt hus

tot                                       a

totaal                                 toti

totaliteit                            tot

touw                                   lin

trap                                    steps

trein                                   train                  

treinstation                      station

trekken                               traine

trillen                                  trembe

trots                                   praud

trouw                                 fidel

trouwen                             mariaje

tuin                                     garden

tunnel                                tunel

tussen                                 inter

twijfel                                uncred

typisch                               tipi

 

U

uit                                       ex

uitgang                              exter

uitlenen                              lise

uitvinding                          creat

uur                                      temp

 

 

V

vader                                 papa

van                                     de

varken                               porc

vast                                     fixi, hardi

vat                                      pot

veel                                     loti

veranderen                       janje

verandering                     janj

verbinden                          cole

verbod                               unlex

verbranden                       hote

verdediging                     defend

verder                                 plus

verdieping                         etaj

vergeljking                      compar

vergeten                            empte

vergeven                            pardone

verhaal                              report

verkopen                           dile

verlangen                          vont

verlaten                             unbeli

verleden                            past

verlies                               lus

verliezen                            empte

vermengvuldiging         mult

vermengvuldiging         ad

vernieuwing                     renov

verontschuldiging          pardon

versameling                     cumul

verslag                              report

verslaving                         drogbusc

verstand                            sap

vertaling                            janj

vertrouwen                        cred

vertrouwen                        esper

vervoersbewijs                 trainpasport

vervolg                               plus act

verwachting                     plane

verzamelen                        cumule

verzoek                             preg

vet                                      oil

vinden                               finde

vinger                                handpart

vis                                       fij

vlak                                    plat

vlakte                                 plat

vlees                                   animal

vloeibaar                          acvai

vlucht                                vol

vochtig                              acvai

voeding                             fudsap

voelen                                sense

voertuig                            movsing

vol                                      pleni

volheid                              plen

volume                              spaz

volwassene                       adult        

voor                                   por

voor                                    prei

voorbij                               pasted

voortplanting                    frut

voorwaarts                       movi

vork                                   sticesing

vorm                                  form

vraag                                 cvest

vrede                                  silenz

vreemd                               alteri

vreugde                             alegr

vriend                                amig

vrijheid                             liber

vroeg                                  prei

vrouw                                fem

vuiligheid                         unproper

vuur                                    hot

 

W

waar                                   cvod mest

waarde                              valu

waarheid                           real

waarom                             cvod fond

waarschijnlijk                  posibili

wacht                                 gard

wachten                             tempe

wand                                  mur

wanneer                            cvod temp

want                                   so

wapen                                militarsing

wassen                               propere

wat                                     cvod sing

water                                 acva

WC                                     toilet

week                                   seplux

weer                                   renovi

weer                                    ziel

weerstand                          oposit

weg                                     rut

wegen                                grave

weinig                                singuli

welk                                   cvod

wens                                   vont

wereld                                glob

werk                                   rabot

werpen                               pute

wet                                      lex

wetenschap                       sap

wie                                      cvod hom

wiel                                     zirc

wijn                                    fruti drog

wijsheid                             sap

wijzen                                dire

wil                                      vont

wind                                   aermov

winkel                                ofiz / dilhus

wiskunde                           multsap

wisseling                           janj

wit                                       bianci

woede                                od

woestijn                             singul

wolk                                   aerising

wonder                              admir

woning                              habit

woord                                parol

worden                              future

wortel                                vegistic

 

Z

zaad                                   vegi start

zaak                                   ofiz

zaak                                   sing

zacht                                  unhardi

zee                                      mar

zeer                                     loti

zekerheid                          secur

zelf                                     self

zelfs                                    extra

zich                                     self

zicht                                   vid

ziekte                                 mal

ziel                                     anim

zien                                     vide

zijn                                     existe, ( )

zin                                       part

zin                                       vont

zin                                       vont

zingen                                cante

zitten                                  pute

zitten                                  site

zo                                        so

zoals                                   compari

zoeken                               busc

zoet                                     sucari

zon                                      lux en ziel

zonder                               senz

zout                                    sal

zuiverheid                        proper

zus                                      femi frater

zuur                                   azid

zwaar                                 gravi

zwak                                   unforti

zwart                                 neri

zwemmen                         swime

 

                                           


conij - platerling

alleen stamwoorden

 

a

a                                          aan, bij, tot, naar

acord                                  akkord

act                                      daad

acva                                   water

ad                                       vermengvuldiging, som

admir                                 wonder

adres                                  adres

adult                                   volwassene

aer                                      lucht

ager                                    akker

alegr                                   vreugde, plezier

alt                                       hoogte

alter                                    anders

amig                                   vriend

an                                       jaar

anim                                   ziel

animal                               vlees, dier

apert                                   openheid

arber                                   boom

arm                                     arm, tak

aud                                     gehoor

auto                                    auto

axident                              ongeluk

azid                                    azijn, zuur

b

bas                                      diepte

bel                                       schoonheid

bianci                                 wit

blondi                                 geel

blui                                     blauw

bon                                     goedheid

born                                    geboorte

bruni                                   bruin

buc                                     boek

bum                                    explosie, schot

bus                                      bus

busc                                    zoek

 

c

cant                                    sang, lied

capab                                 bekwaamheid

cas                                      geval

cat                                      kat

caval                                  paard

cid                                       kind

cludi                                   gesloten

col                                       lijm

comfort                             comfort

compar                              verglijking

comprend                          begrip

con                                     met, samen

cor                                      hart

corp                                    lichaam

creat                                   uitvinding, schepping

cred                                    geloof, mening, vertrouwen

crij                                      schreeuw

crist                                     christendom

crux                                    kruis

cuc                                      keuken

culp                                    schuld

cumul                                 aansammling, groep

cur                                      rivier, stroom

curaj                                   moed, dapperheid

curt                                     kort

cvest                                   vraag

cvod                                   welk

 

d

danjer                                gevaar

de                                        sinds, vav

defend                               plafond, bescherming,  

                                            verdediging

dex                                     rechts

dezept                                teleurstelling

dezid                                  beslissing

dil                                        handel, koop

dir                                       opgave, aangifte, richting

dog                                     hond

don                                     gift

dorm                                  slaap

drinc                                   drank, sap

drog                                    drugs

                                           

e

el                                         hij, zij

en                                        in

enaf                                    genoeg

enter                                   ingang, deur

esper                                   hoop, vertrouwen

et                                         en

etaj                                     laag, verdieping

etat                                     staat

ex                                        uit

exact                                  ordening

exer                                    oefening

exist                                    bestaan

exter                                   uitgang

extra                                   extra, zelfs

 

f

falji                                     fout

famil                                  familie

far                                       afstand

farin                                   brood, graan, bloem

fem                                     vrouw

fidel                                    trouw

fij                                        vis

finde                                   vinden

fix                                       bevestiging

flor                                      bloem

fond                                   grond, oorzaak, wortel

form                                   soort, vorm

fort                                     geweld, kracht, macht

frater                                  broer

fred                                     hou

frut                                     voortplanting, fruit

fude                                    eten

fum                                    rook

futur                                   toekomst

 

g

gard                                    opleten, wacht

garden                                tuin

gete                                     krijgen, ontvangen

glas                                     bril, glas

glaz                                     ijs

glob                                    kogel, wereld

god                                     god

grand                                  groote

grav                                    gewicht, materie

graz                                    dank, bedankt

 

h

habit                                   woninng

hand                                   hand

hard                                    haardheid

hav                                     bezit

hed                                     geheugen, hoofd

help                                    help

herb                                    gras, kruid

hom                                    mens, persoon

honest                                eer

hot                                      vuur, hitte

hotel                                   hotel

hus                                      gebouw, huis

 

i

i                                           ik

idea                                    aantwoord, idee, oplossing

imaj                                    beeld, foto

imit                                     kopie

importanti                         nodig, belangrijk

insect                                  insect

inter                                    tussen

isi                                        makkelijk, licht

 

j

jam                                     schande

janj                                     vertaling, verandering,          wisseling

jef                                       baas, direkteur, president

jul                                       school

 

 

l

lat                                       melk

left                                      links

leg                                       been

lete                                      laten

leter                                    brief

lev                                       heugel, morgen

lex                                       wet, regel

liber                                    wrijheid

lije                                       liggen

limit                                    eind, grens

lin                                        draad, lijn, koord, touw

ling                                      taal

lion                                     leeuw

lise                                      lenen, huren

lok                                      punt

long                                    lengte

lot                                       menigte

lov                                      liefde

lun                                      maan

lus                                       verlies

lux                                      licht, dag

 

m

majin                                 apparaat, motor

mal                                     boosheid, ziekte, leed, pijn

mama                                moeder

man                                    man

mar                                     zee

mariaj                                huwelijk

medezin                             geneeskunde

medium                             medium, middel

mest                                   plek, plein

metal                                  metaal

meter                                  maat, maatstaf, meting

militar                                gevecht, militaire, ruzie

minus                                 negatief, aftrekken, minder

mix                                     mengsel, menging

monet                                geld

mont                                  berg

mort                                   dood

move                                  bewegen

mult                                    vermengvuldiging

mur                                     muur, wand

music                                 muziek

must                                   dwang

 

n

natur                                  natuur

neri                                     zwart

no                                       nee, niet

nom                                    naam

normali                              gewoon

notj                                     nacht

nov                                     bericht, nieuws

nul                                      niets

numer                                numer, getal

o

od                                       haat, woede, drift

ofend                                 aanval, belediging

ofiz                                     bureau, zaak, winkel

oil                                        vet, olie

old                                      leeftijd

oposit                                 tegendeel, weerstand

oranji                                 oranje

order                                   order, opdracht, bevel,          recept

 

p

papa                                   vader

paper                                  papier, pagina

pardon                               verontschuldiging

parol                                   woord

part                                     departement, divisie,

                                            zin, kant, deel

pasport                              legitimatie

past                                    verleden

paur                                    angst, bedreiging

per                                      door, omdat

petr                                     steen

pic                                       hoek, spits

plan                                    bedoeling, kaart, plan

plastic                                kunststof

plat                                     vlak, vlakte, schijf, bord

plen                                    volheid

plus                                     meer, positief, verder

polit                                    politiek

por                                      voor

porc                                    varken

posibil                                mogelijkheid

posid                                  eigendom

pot                                      blik, vat, pan, dos, pot

praud                                 trots

pre                                      nabijheid

preg                                    vraag, alstublieft, gebed

problem                             opgave, moeite, probleem

proper                                zuiverheid

prov                                    legitimatie, bewijs

pulet                                   kip

pur                                      armoede

put                                      gooi

                                           

r

rabot                                  werk, beroep

rapid                                   snelheid

real                                     realiteit, waarheid

region                                 regio

renov                                  vernieuwing

report                                 bericht, verhaal

rest                                      herinnering, rest

retur                                    terugkeer

rex                                      koning

ric                                        rijkdom

rosi                                      rood

rut                                       straat, weg

 

s

sal                                       zout

salut                                   groet, hallo

san                                      gezondheid

sang                                    bloed

sap                                      kennis, verstand, weten

scrib                                    schrift

secret                                  schuilplaats

secur                                   zekerheid

self                                      zelf, zich

sent                                     gevoel

senz                                    zonder

serios                                  ernst

si                                         ja

signum                               ondertekening, teken

silenz                                  vrede, rust

sinc                                     gedachte

sing                                     ding, het, instrument,            materiaal, zaak, thema

singul                                  individu, woestijn

sit                                        stoel

so                                        dus, omdat, zo

spaz                                    ruimte

sport                                   spel, sport

stande                                staan

star                                     ster

start                                    begin

station                                treinstation

step                                     stap

stic                                      been, staf

stud                                    studie

stupid                                 domheid

sucar                                  suiker

sucses                                 succes

swime                                 zwemen

 

t

tect                                     dak

teice                                    nemen

temp                                   uur, tijd

tent                                     spanning

ter                                       bodem, aarde, land

tip                                       karakter

to                                        te erg

toilet                                   WC

tot                                       totaliteit

train                                    trein

trembe                               schudden, trillen

trist                                     rouw

tu                                        jij

tunel                                   doorgang, tunnel

turne                                   draaien

 

u

util                                      nut

 

v

vag                                     golf

val                                      dal

valu                                    prijs, waarde

veg                                      plant

velo                                    fiets

ven                                     aankomst

verdi                                   groen

vest                                     jurk

vid                                      zicht

vil                                        stad

viv                                      leven

vol                                      vlucht

vont                                    plezier, zin, verlangen,

                                            wil, wens

vud                                     hout

                                           

z

ziel                                      hemel, doel

zirc                                      kring, wiel